Mentorointi

Valitettavasti en pysty ottamaan asiakkaita nyt vastaan yrityksen muuttaessa toimialaa marraskuussa -18. Kiitos mielenkiinnostasi, olen myöhemmin tavattavissa.

Mentoroinnista voit saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Mentorin vastaanotolle et tarvitse lähetettä, vaan kuka tahansa omasta kasvustaan ja elämänsä syventämisestä kiinnostunut ihminen, voi varata keskusteluajan mentorilta (45 e/45 min). Mentorin kanssa voi työskennellä tilanteesta riippuen muutaman kerran tai useamman vuoden ajan. 

Kyseessä voi olla vaikka uuden työpaikan haaste tai iso elämänmuutos. Mentorilta voi hakea ohjausta esimerkiksi ihmissuhde- ja parisuhdeongelmiin, työuupumuksesta toipumiseen, vanhemmuuteen, tunne-elämän haasteisiin ja/tai oman elämän suunnan tarkistamiseen.

Alla oleva kuva kertoo Minuiksi-kirjasta, jossa sain olla yhtenä kirjoittajista, kirjoitin pahanilman linnuista. https://www.kirjavinkit.fi/arvostelut/minuiksi-loy...

Koulutuksen aikana tarkastelin ulkoaohjautuvuutta, pikku hiljaa olen saavuttamassa sisäisen rauhan. Itsetuntemusmatka jatkuu koko elämän, mutta pudotukset prosessissani eivät ole enää niin syviä. Niistä jaksaa nousta omalla sisäisellä voimalla. 

Mentorin koulutuksesta

Mentor-koulutus kehittää eri ammateissa toimivien henkilöiden valmiuksia nähdä asiakas ihmisenä ja kunnioittaa häntä omana persoonana. Meillä jokaisella on kyky aitoon läsnäoloon, kun synnymme maailmaan. Mikäli tarpeeseemme tulla vuorovaikutuksessa nähdyksi ja kuulluksi ei riittävästi vastata, kykymme aitoon läsnäoloon estyy.

Tullessaan nähdyksi ja kuulluksi totuudellisessa vuorovaikutuksessa, ihmisellä on mahdollisuus tulla tietoiseksi omista läsnäolon esteistään. Tämän kautta hän saa paremmat valmiudet toisen ihmisen kohtaamiseen aidosti ja rehellisesti, sellaisena kun hän on.
http://www.ihminentavattavissa.fi/ihminen-tavattav...


Työnohjausmentorointi

Työuria pidennetään koko ajan, eikä enää ajatella, "että sitten kun jään eläkkeelle". Nykyään työntekijä miettii erilaisia työmahdollisuuksia ja pitää tietotaitoaan yllä jatkokoulutuksilla. Näin säilyy osaaminen työelämässä, mutta tarvitaan myös jaksamista, ja työhyvinvointiasiat lisääntyvät entistä enemmän.

Mitä hyötyä työnohjauksesta/mentoroinnista on asiakkaalle?

  • Itsetuntemuksen lisääntyminen -> hyvä itsetunto
  • Itsensä johtaminen hyvään, tulosta tuottavaan käyttäytymiseen
  • Ihmissuhteiden onnistuminen, vuorovaikutustaitojen parantuminen
  • Oman osaamisensa tiedostaminen ja uuden osaamisen hankkiminen
  • Työ- ja yksityiselämän tasapainottuminen
  • Hyvinvoinnin kohoaminen
  • Myönteisten tunteiden lisääntyminen
  • Hankalien tunteiden käsittelyn helpottuminen
  • Mielialaongelmista pääseminen
  • Kaiken kaikkiaan elämänlaatu paranee työssä, että kotona.

Työnohjauksen ansiosta työntekijöiden työmotivaatio ja työkunto paranevat, joka johtaa työstä poissa olemisen vähentymiseen, sekä syrjäytymisen vähentymiseen. Työtehokkuus paranee, jonka myötä myös tuloksellisuus paranee, joko suoranaisesti tai epäsuorasti. Asiakkaat saavat parempaa palvelua ja oikeaa kohtaamista työntekijältä. Asiakaskunta kasvaa, koska hyvä palvelu edesauttaa myönteisen maineen syntymiseen.

Työhyvinvoinnin on nähty paranevan, kun työntekijällä on joku jolle puhua. Kun työntekijä voi hyvin, työntekemisen laatu ja tehokkuus paranee. Voimme tarpeenne mukaan suunnitella työnohjausmentorointitapaamisia myös työpaikallanne. Voit varata mentorilta keskusteluajan työnohjausmentorointiin (45 e/45 min).